"Darbelerin ne gerekçeyle olursa olsun özgürlüklerin kısıtlanması veya yok edilmesi demek olduğunu biliyoruz. Darbenin ve her türlü antidemokratik hareket ve şiddetin karşısındayız.
Demokrasinin, insan haklarının, özgür basının, özgür sanatın ne kadar değerli olduğunun farkındayız. Bu değerlerimizin toplumun tüm kesimlerinin de farkında olmasını diliyoruz. Sinema Meslek Birlikleri olarak darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ve güvenlik güçlerimizin ailelerine baş sağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz."
“Sinema Meslek Birlikleri Güç Birliği” Bildirisine Katılıyoruz.
REKLAM YAPIMCILARI DERNEĞİ

Reklam Yapımcıları Derneği'nin 12 Ocak 2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında yeni Yönetim Kurulu seçilmiştir ve görev dağılımı yapılmıştır.

Reklam Yapımcıları Derneği adı altında kurduğumuz websitemizin daha efektif kullanımı ve isminin duyulması için popüler paylaşım sitesi Facebook’a taşıdık.

Reklam Yapımcıları Derneği'nin 19.02.2011 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında yeni Yonetim Kurulu seçilmiştir ve görev dağılımı yapılmıştır.

Reklam Yapımcıları Derneği - Türkiye (RY) artık Avrupa'daki birçok ülkenin Reklam Yapımcıları Derneğini bünyesinde barındıran CFP-E'ye (Commercials Film Producers of Europe) üye oldu.

YEKON 18 meslek örgütü yaratıcı katma değer sağlamak için tek çatı altında buluştu.

13 Ocak 2014 Pazartesi Reklam Yapımcıları Derneği Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılacaktır.

Yarışmaya istekli ve başarılı genç basın ve film yaratıcılarını Cannes'a götürüyoruz!

Young Director Award Ceremony 19 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecektir.

Reklam Yapımcıları Derneği'nin 19.02.2011 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında yeni Yonetim Kurulu seçilmiştir ve görev dağılımı yapılmıştır.

Reklam Yapımcıları Derneği - Türkiye (RY) artık Avrupa'daki birçok ülkenin Reklam Yapımcıları Derneğini bünyesinde barındıran CFP-E'ye (Commercials Film Producers of Europe) üye oldu.

YEKON 18 meslek örgütü yaratıcı katma değer sağlamak için tek çatı altında buluştu.

TÜM HABERLER

YEKON 18 meslek örgütü yaratıcı katma değer sağlamak için tek çatı altında buluştu.

Yaratıcı Endüstrilere Dayalı Bir Kalkınma Modeli İçin YEKON 18 meslek örgütü yaratıcı katma değer sağlamak için tek çatı altında buluştu. Modern ekonomilerde sürdürülebilir büyümenin ve rekabet gücünün yeni anahtarı olan yaratıcı endüstrilerin Türkiye’de desteklenmesi için kurulan Yaratıcı Endüstriler Konseyi Derneği (YEKON) çalışmalarına başladı. 18 meslek örgütünün bir araya gelmesi ile kurulan dernek ülkemizde fikri mülkiyete dayalı üretim yapan endüstrilerin gelişmesinde rol üstlenmeyi, bu amaçla somut öneri ve çözümler geliştirmeyi hedefliyor. Derneğin faaliyetleri ve hedefleri hakkında YEKON I. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Yiğit Şardan bilgi verdi. Yaratıcı endüstrilerden 18 meslek örgütü bir araya gelerek, yaratıcılığın ülkemizde daha fazla katma değer sağlaması amacıyla Yaratıcı Endüstriler Konseyi Derneği’ni (YEKON) kurdu. YEKON Türkiye’de fikri mülkiyete dayalı üretim yapan endüstrilerin gelişmesi ve bu alanın hükümet tarafından bir kalkınma programı dahilinde desteklenmesini sağlamak hedefiyle faaliyet gösteriyor. YEKON Yönetim Kurulu Başkanı Yiğit Şardan derneğin faaliyetleri ve hedefleri hakkında, düzenlenen tanıtım toplantısında bilgi verdi. Türkiye’nin sürdürülebilir bir büyüme içinde uzun vadeli hedeflerine ulaşmasında yaratıcı ekonominin desteklenmesinin önemine değinen Yiğit Şardan şunları söyledi: "Modern ekonomilerde yaratıcı katma değer, sürdürülebilir büyümenin ve rekabet gücünün anahtarını sunarken ülkemizde, zengin kültürel birikimimize rağmen yaratıcı endüstrilere halen marjinal gözüyle bakılıyor. Bugün Türkiye dünyanın 16. büyük ekonomisi. Hükümet tarafından açıklanan hedef 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer almak. Biz bu hedefe bireysel yaratıcılık ve yetenek barındıran, fikri mülkiyete dayalı istihdam yaratan endüstrilerin gelişmesine destek verilerek, yaratıcı katma değer yükseltilerek ulaşılabileceğine inanıyoruz. 18 meslek örgütünü buluşturan YEKON, yaratıcılığın özenilen ve tercih edilen sosyal ve ekonomik bir değer haline gelmesi için sürdürülebilir bir ortam oluşturmak amacıyla faaliyet gösteriyor. Fikri mülkiyete dayalı üretim yapan yaratıcı endüstrilerin desteklenmesi, pozitif ayrımcılıkla serpilmesi, hükümetlerce bir kalkınma programı olarak desteklenmesi gerekiyor. YEKON’un faaliyetleri ile bu alandaki gelişimde bir kilometre taşı olacağına inanıyorum." YEKON’un fikri mülkiyete dayalı endüstrilerin gelişiminin hükümet tarafından bir kalkınma programı olarak desteklenmesi gibi somut misyonlarının olduğuna dikkat çeken Şardan konuşmasına şöyle devam etti: “Bugün yaratıcı ekonomi, modern ekonomilerde önemli bir kalkınma modeli. Yeterince desteklendiğinde her ülke kendi özgün, yaratıcı potansiyelini zenginlik yaratmada bir araç olarak kullanabiliyor. Türkiye’de de bu alanda sahip olduğumuz potansiyelin değerlendirilebilmesi için yaratıcılığın önündeki toplumsal engellerin kaldırılması, çocukluktan itibaren bireyin özgün düşüncesine değer verilmesi ve fikrin korunması önem taşıyor.”