parallax background

Reklam Yapımcıları Derneği


Reklam yapımına yönelik bilgi, deneyim ve fikir paylaşımının gerçekleşebileceği ortak zemini hazırlayarak endüstrideki standartları yükseltmeyi hedefleyen Reklam Yapımcıları Derneği (RY), 2006 yılında kuruldu.

RY bugün, yapım, post-prodüksiyon, görsel efektler alanında uzmanlaşmış 51 üyesiyle birlikte sektörün hızlı ve güvenilir büyümesinde söz sahibi.

RY; Bünyesinde yer alan üye firmaların ulusal ve uluslararası çapta yeterliliğini geliştirmelerine yönelik kaynak oluşturur; bilgi, deneyim ve fikir paylaşımı sağlayacak forum, seminer, konferans gibi çeşitli çalışma toplantıları düzenler.

Endüstrinin genelindeki tüm kuruluşlarla işbirliğinde bulunarak reklam veren, reklam ajansı ve yapımevi arasındaki ticari ilişkinin ilkeleri ve yasal hakları konusunda uzlaşma zemini oluşturur.

Fikir ve sanat eserlerinin korunmasına yönelik telif, patent, sigorta gibi konularda ve reklam yapım sürecine hizmet veren tüm taraflarla düzenlenen sözleşmelere yönelik tavsiye ve önerilerde bulunur.

Reklam veren, reklam ajansı ve yapımevi arasındaki anlaşmazlıklar konusunda hakem ve danışman olarak hizmet verir.

Reklam yapımıyla ilgili vergilendirmeler, RTÜK reklam esasları, reklamların denetlenmesi ve bunun gibi uzmanlık isteyen konularda ilgili kurumlarla işbirliği oluşturur, ilişki önerileri sunar.

Yeni eğilimlerin, olanakların, tekniklerin ve yöntemlerin araştırılması ve incelenmesi için gerekli inisiyatifi alır. Yerli ve yabancı reklam filmlerini düzenli olarak mesleki açıdan izler, inceler; yorum ve raporlar hazırlayarak üyeleri ile paylaşır.

* RY, Uluslararası Reklâm Uygulama Esasları’nı baz alır.

TARİHÇE

Dernek 2005 yılında Ahmet Erülgen, Ufuk Ahıska, Elvan Duruman, Bahadır Arlıel, Tunay Vural, Oğuz Peri, Diloy Gülün, Aliye Turagay tarafından kuruldu.

Aynı yıl yapılan İlk Genel Kurul neticesinde oluşan yönetim kurulu, Başkan Ahmet Erülgen, Sekreter Bahadır Arlıel, Sayman Oğuz Peri ve Üyeler, Tunay Vural, Aliye Turagay, Diloy Gülün, Ufuk Ahıska olarak belirlendi.

parallax background
REKLAM PRODÜKSİYON DERNEKLERİ FEDERASYONU

Commercial Film Producers of Europe


| →

Reklam Yapımcıları Derneği
Dernek Koordinatörü
Özde Alpman

ozde@ry-tr.org
info@ry-tr.org